مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی


حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین مختاری؛ ریاست محترم دانشگاه مذاهب اسلامی ضمن تشکر فراوان از خدمات صادقانه و خالصانۀ جناب آقای بهرام کریمی در سمت معاونت اداری و مالی، طی حکمی ایشان را با حفظ سمت مدیر‌کل آموزش و تحصیلات تکمیلی به عنوان «مشاور عالی رئیس دانشگاه در امور آموزشی» منصوب نمود.

متن حکم به شرح ذیل می‎باشد:

 

 

«فاضل گرامی، جناب آقای بهرام کریمی دام عزه»
سلام علیکم؛

ضمن تشکر فراوان از خدمات صادقانه و خالصانۀ جنابعالی در سمت معاونت اداری و مالی، بدین‌وسیله جنابعالی را که دارای مراتب فضل و تجارب ارزشمند آموزشی می‌باشید، با حفظ سمت مدیر‌کل آموزش و تحصیلات تکمیلی به عنوان «مشاور عالی اینجانب در امور آموزشی» دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب می‌نمایم.

امید است در پرتو عنایات‌ الهی و با ارائۀ پیشنهادات ارزشمند خود و مساعدت کلیۀ بخش‌های مرتبط دانشگاه، به ویژه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، شاهد ارتقای هر چه بیشتر جایگاه آموزش و فعالیت‌های آموزشی در دانشگاه باشیم.


والسلام علیکم
دکتر محمدحسین مختاری
رئیــــس دانشگاه

بازگشت به ابتدا